Projeler

Sivil Düşün Hareketlilik ve Ağ Oluşturma  http://sivildusun.net/destekler/

Çalışma Adı: Anadolu Mülteci Derneği Uluslararası Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Projesi

Çalışma Özeti: Anadolu Mülteci Derneği, bu proje kapsamında Türkiye’de ve Avrupa’da faaliyet gösteren diğer derneklerin yaptıkları iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi alınacaktır. Derneğimiz mülteci, sığınmacı alanında çalışan benzer STK’ların yaptıkları başarılı projeleri inceleyerek elde edeceği bu bilgiler ve deneyim paylaşımları sayesinde kurumsal kapasitesine katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Sivil Düşün İletişim Desteği    http://sivildusun.net/destekler/

 

Çalışma Adı: Anadolu Mülteci Derneği İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi

Çalışma Özeti: Projemiz Anadolu Mülteci Derneğinin iletişim becerilerinin geliştirilmesi vasıtası ile kapasitesinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Anadolu Mülteci Derneği İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi ile Derneğimiz ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak projeler geliştirilmesi, derneğimizin hedef gruplarına ve paydaşlarına ulaşmak için mevcut iletişim araçları dışındaki vasıtalara erişip kurumsal kimliğini uluslararası platforma taşımasına katkı sağlayacaktır.