İlgili Linkler

Kamu Kurumları:

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı http://www.aile.gov.tr/

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  https://www.afad.gov.tr/

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü http://www.goc.gov.tr/Main/

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr/

 

Bağışçılar:

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü http://echo.info.tr/

BM Dünya Gıda Programı (WFP) http://www1.wfp.org/countries/turkey

BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO http://www.fao.org/home/en/

BM Kalkınma Programı http://www.tr.undp.org/

BM Mülteci Örgütü http://www.unhcr.org/tr/

BM Nüfus Fonu (UNFPA) http://turkey.unfpa.org/

BPRM Bureau of Population, Refugees and Migration https://www.state.gov/j/prm/

DANIDA http://um.dk/en/danida-en/

JP Japon Platformu http://www.japanplatform.org/E/

UKAID İngiltere Uluslararası Yardım Ajansı  https://www.ukaiddirect.org/

Uluslararası Kalkınma Departmanı DFID https://www.gov.uk/government/organisations

UNICEF Türkiye Milli Komitesi  http://www.unicefturk.org/

USAID ABD Uluslararası Yardım Ajansı  https://blog.usaid.gov/tag/turkey/

 

Ulusal STK’lar:

Hayata Destek Derneği http://www.hayatadestek.org/

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği  http://www.igamder.org/

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği http://sgdd.org.tr/

Yuva Derneği http://www.yuva.org.tr/

 

Uluslararası STK’lar:

Care International https://www.care-international.org/

Concern Worldwide https://www.concern.net/category/tags/turkey

CRS Catholic Relief Services  https://www.crs.org/

DRC Danimarka Mülteci Konseyi  https://drc.ngo/

Deutsche Welthungerhilfe http://welthungerhilfe.org.tr/tr/whh-turkey/

ILO Uluslararası Çalışma Örgütü http://www.ilo.org/ankara/lang–tr/index.htm

RELIEF International https://www.ri.org/reach/middle-east/turkey

SCI Save the Children International https://www.savethechildren.net/