Hakkımızda

Kurucu üyelerimiz kendi uzmanlık alanlarında büyük ve son derece önemli ulusal ve uluslararası projelerde aktif olarak görev almışlardır. Bunlar arasında Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNHCR, GIZ, BPRM, Avrupa Birliği, ECHO, SHÇEK, Organize Sanayi Bölgeleri – Kümelenme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı projeleri yer almaktadır.

Kurucu üyelerimiz ve yönetim kurulumuz; mülteci hakları, sivil toplum, savunuculuk, koruma programı, nakit bazlı yardımlar ve nakit kart projeleri, kış yardımı, acil durum projeleri, barınma ve hijyen-kişisel temizlik (Sulama ve Barınma), özel ihtiyaç projeleri – vaka yönetimi, çocuk hakları, insan hakları, çocuk işçiliğinin önlenmesi, erken evlilikle mücadele, girişimcilik, mikro finans, yerel yönetim, kırsal kalkınma, bölgesel kalkınma, yaşam boyu öğrenme, mesleki ve teknik eğitimler, hayvancılık, organik tarım, KOBİ’ler, STK’ların ulusal ve uluslararası fonlara erişimi, proje döngüsü yönetimi (PCM) alanlarında bilgi ve birikime sahiptir.

DENEYİM VE SERTİFİKALAR:

İletişim ve Medya Okuryazarlığı Temmuz 2017
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Temmuz 2017
İçselleştirme Yönelimi Çalıştayı Ekim 2016
Yönetim Etkenleri Eğitimi Temmuz 2016
Çalışma Yeri Tacizi Eğitimi Mays 2016
Hassasiyet Gösterme Eğitimi Kasım 2015
İnsanların Alanları Nisan 2014
Proje Yönetimi ve Fonlar Kasım 2013
Uluslararası Pazarlama ve Ticari İstihbarat Ekim 2012
Proje Döngüsü Yönetimi Mart 2012
Azınlık Durumundaki Gençliğin İçselleştirilmesi – Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Mart 2011
Sosyal Girişimciliğin Gücü Şubat 2011
Proje Yazım Eğitimi Temmuz 2011
Satın Alma ve Satın Alma Süreçleri Eğitimi Mayıs 2010
Yeterliliğe Dayalı Modüler Eğitim Programı Hazırlama Nisan 2010
Modern Satış Teknikleri Nisan 2010
Verimlilik Yönetimi Mart 2010
Günümüzde Pazarlama ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi Mart 2010
SPSS ve MINITAB istatistik paket programı Eğitimi Aralık 2009
İş Planı Hazırlama Eğitimi Kasım 2009
KOBİ Analizi ve Strateji Geliştirme Ekim 2009
Uluslararası İşgücünden Beklenen Temel Beceriler Semineri Ağustos 2009
İşverenden İşgücü Talebi Alma Eğitimi –Hollanda Türkiye İŞKUR Projesi Mayıs 2009
Pazarlama ve Satış Eğitimi Mayıs 2009
İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimi Nisan 2009
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık (90 Saat) Kasım 2008
Çocuk İşçiliği Bilgi Sistemi Ekim 2008
İletişim Becerileri ve Empati Nisan 2008
Alan Araştırması Koordinatör Eğitimi Ekim 2008
Finansman Yönetimi Eğitimi Haziran 2007
Efektif İletişim ve Vücut Dili Aralık 2006
ISO 22000:2005 Gıda Güvenlik Eğitimi (16 Saat) Kasım 2006
Çocuk İşçiliği Oryantasyon Eğitimi Nisan 2006
Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları HACCP (24 Saat) Nisan 2006
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Kasım 2005
Temel İlk Yardımcı Eğitimi (16 Saat) Eylül 2005
Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Haziran 2005