Faaliyetlerimiz

Proje Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Mikro Kredi Faaliyetleri
Gıda ve Temizlik Projeleri Eğitici eğitimi Mikro kredi ekonomik gücü olamayıp iş yapma becerisi olan yoksul kişilere iş kurup gelir sağlamaları amacıyla kullandırılan bir kaynaktır.  Mikro krediler genellikle banka gibi resmi kurumlardan kredi kullanma yeterliliği olmayan kişilere finansman sağlamaktadır.  Derneğimiz mikro kredi projeleri uygulama yeterliliğine sahip bir dernektir.
Acil Durum Projeleri Girişimcilik ve İş Bulma Eğitimi
Özel İhtiyaç Projeleri Mesleki eğitimler
İnşaat Projeleri Tarıma dayalı her türlü mesleki eğitim
Anket Çalışmaları Kadınlara yönelik beslenme eğitimi
İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Gıda hazırlama ve saklama eğitimi
Gebelik eğitimi
Çocuklara yönelik Montessori Çalışmaları