National Documents

2017_Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler – SSS_TR

2016_GİGM_Göç Raporu Turkey DGMM_TR

2016_WFP_TRCO_ESSN_FAQ_Sosyal Uyum Yardım Programı_ TR

2014_Geçici Koruma Yönetmeliği_TR

2013_Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu_TR

2009_Türk Vatandaşlığı Kanunu_TR

2006_İskan Kanunu_TR

2003_Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği_TR

2003_Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun_TR

2003_Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu_TR

1994_Türkiye’ye İltica Eden Veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara Ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik_TR

1967_Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin Protokolü_TR

1950_Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun_TR

1950_Pasaport Kanunu_TR