Anadolu Mülteci Derneği İlk Avrupa Birliği Projesini Aldı

Sivil Düşün AB Programı tarafından yürütülen İletişim Desteğine yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanması ile “Anadolu Mülteci Derneği İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi” isimli projemizi yaptık. Projemiz kapsamında ilk olarak kurumsal kimlik ve iletişim stratejilerimizin belirlenmesi için üç günlük eğitim aldık. Akabinde tanınırlık ve görünürlük materyallerimizi ürettik ve ilk projemiz olması sebebi kurum içi iletişim kültürünün oluşmasına ve yönetim kurulu görev tanımlarının oluşturulmasına katkı sağlaması ile oldukça verimli bir çalışma yapmış olduk.
Sivil Düşün AB Programı ekibine teşekkürler.