Amacımız

Anadolu Mülteci Derneği olarak; Türkiye’yi uluslararası platformda insani yardım alanında temsil eden; etnik köken, dil, din, cinsiyet, siyasi görüş ayırımı gözetmeksizin herkese eşit mesafede; tamamen “insan” odaklı bi sivil toplum örgütü olmaktır.

Derneğimiz yoksulluk ve yoksunlukla mücadele, sosyal adaletin sağlanması, kişi onurunun korunması ile özellikle kadın ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için  Türkiye ve Dünya üzerinde afet ve göçlerden etkilenmiş topluluklar için sosyal adaletin sağlanması için çalışır.